Sojusz Lewicy Demokratycznej

Elżbieta Streker-Dembińska

Ukończyła w 1978 studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej z dyplomem magistra inżyniera elektroenergetyka, później także studia podyplomowe w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Studium Prawno-Samorządowe i Studium Europejskiego Prawa Samorządowego). Pracowała w Fabryce Budowy Fortepianów i Pianin „Calisia” w Kaliszu oraz jako dyrektor biura w Federacji Stowarzyszeń Naukowo-TechnicznychNOT w Koninie.

W 1998 została wybrana na starostę konińskiego, w latach 1999–2005 przewodniczyła Konwentowi Powiatów województwa wielkopolskiego. W lutym 2005, po wyborach uzupełniających, objęła mandat senatora po powołaniu dotychczasowego senatora Ryszarda Sławińskiego w składKrajowej Rady Radiofonii i Telewizji. We wrześniu 2005 bez powodzenia ubiegała się o reelekcję.

Od 2001 należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zasiada we władzach regionalnych tej partii. Działa m.in. w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz we władzach Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie konińskim i województwie wielkopolskim. W 2006 została prezesem rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Koninie. W tym samym roku uzyskała mandat radnej sejmiku wielkopolskiego, przewodniczyła komisji rewizyjnej sejmiku.

wyborach parlamentarnych w 2007 została wybrana na posła VI kadencji, kandydując z listy koalicji Lewica i Demokraci w okręgu konińskim i otrzymując 6070 głosów. W kwietniu 2008 zasiadła w Klubie Poselskim Lewica, który we wrześniu 2010 przekształcono w KP SLD. W 2011 nie uzyskała poselskiej reelekcji. W 2014 bez powodzenia kandydowała do Parlamentu Europejskiego, w tym samym roku została radną miejską w Koninie

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z