Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Kole SLD nr 2

dodano 2016-02-29 17:45 w kategorii: Informacje

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła SLD nr 2. Przewodniczący Andrzej Pachulski złożył sprawozdanie z działalności koła. Członkowie koła podjęli również decyzję o skreśleniu nieaktywnych członków. Podczas zebrania odbyły się wybory nowych władz statutowych. Nowo wybranymi członkami Zarządu Koła SLD nr zostali wybrani: Przewodniczący  - Andrzej Pachulski, Wiceprzewodniczący - Kazimierz Tomaszewski, Skarbnik - Anna Wróbel. 
Gratulujemy !! 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.